Lokata odnawialna i nieodnawialna.

wrzesień 28, 2016

W ofercie każdego banku można zauważyć, że możemy wybrać pomiędzy lokatą odnawialną i nieodnawialną. To, że się od siebie różnią jest wiadome, ale na czym ta różnica polega? Zobacz przeniesiony tutaj ranking i zobacz różnicę.

Czym jest lokata odnawialna?

Lokata odnawialna jak sama nazwa wskazuje jest takim rodzajem lokaty bankowej, która po zakończeniu czasu jej trwania zostaje ponownie otwarta. Powiedzmy, że zakładamy lokatę odnawialną na okres trzech miesięcy. Po zakończeniu tychże trzech miesięcy lokata otwiera się automatycznie. Bardzo często bank sam ustala, że dana lokata jest odnawialna i sama automatycznie zostanie otworzona ponownie. W większości przypadków klient sam może zdecydować, czy chce, aby lokata była odnawialna. Jeżeli zdecyduje się, że lokata ma nie być otwarta ponownie z powrotem na jego zwykłe konto wpłyną pieniądze z lokaty powiększone o wielkość odsetek jakie udało się zgromadzić. Wówczas kończy swoje oszczędzanie na lokacie.

Pojęcie lokaty nieodnawialnej.

W przypadku lokaty nieodnawialnej, po zamknięciu lokaty nie zostanie ona odnowiona w sposób automatyczny. Oznacza to, że naszą podstawową lokatę bank nie przedłuży na następne miesiące. Po tym jak zakończy się termin lokowania pieniędzy na lokacie jaki zawarty został w umowie, nasze pieniądze z powrotem powrócą na nasze konto łącznie z uzbieranymi odsetkami. Właśnie w taki sposób działa lokata nieodnawialna. Należy mieć na uwadze, że jeżeli wybierzemy lokatę nieodnawialną, warunki założenia jej odnowa mogą być inne niż w momencie, kiedy ta lokata była zakładana. I co ważne warunki te mogą być znacznie gorsze.

W świecie bankowym istnieje kilka bardzo ciekawych lokat z jakich każdy z nas morze skorzystać. W Polsce właśnie na lokatach Polacy najczęściej umieszczają oszczędności. Popularność tego instrumentu finansowego rośnie, przez to, że objęta jest ona gwarancją otrzymania odsetek od sumy jaką się wpłaci na określony w umowie termin. Należy jednak mieć na uwadze, że każda lokata jest inna i działa na innej zasadzie. Zanim zdecydujemy się na jakąkolwiek z nich powinniśmy poznać wszystkie jej rodzaje i wybrać taką, która jest dla nas najlepsza.

Lokaty można podzielić biorąc pod uwagę sposób ich oprocentowania. Tutaj wyróżnia się lokaty o stałym oprocentowaniu i lokaty o zmiennym oprocentowaniu. W przypadku stałego oprocentowania przez cały okres na jaki ta lokata została założona nie będzie się ono zmieniać. W przypadku lokat ze zmiennym oprocentowaniem, zmienia się ono nawet kilka razy w przeciągu całego okresu na jaki założono lokatę. Oprocentowanie uzależnione jest od wysokości stopy procentowej. Można również podzielić lokaty na lokaty krótkoterminowe i lokaty długoterminowe. Pierwsze zakładane jest na okres do dwunastu miesięcy zaś drugie zakłada się na okres powyżej jednego roku. Przeważnie jednak w przypadku lokat długoterminowych okres na jaki są zawierane nie jest dłuższy niż okres lat sześciu. Wybór rodzaju lokat jest ogromny i każdy z łatwością dobierze taką, która mu będzie najbardziej odpowiadać.