Banki komercyjne.

czerwiec 29, 2017

Deutsche Bank Polska SA.

Jednym z banków uniwersalnych komercyjnych jest Deutsche Bank Polska SA. Siedziba banku znajduje się w Warszawie. Bank należy do grupy Deutsche Bank. Obecnie oferta banku skierowana jest do klienta indywidualnego, do klientów biznesowych, do korporacji jak również i do instytucji. Bank na początku działał w Polsce jako dwa osobne banki. Mieliśmy Deutsche Bank Polska SA i Deutsche Bank PBC SA. Pierwszy z banków powstał w 1995 roku. Bank specjalizował się głównie w bankowości korporacyjnej, a także w inwestycjach. Usługi skierowane były przede wszystkim do dużych i średnich przedsiębiorstw, a także do koncernów międzynarodowych i instytucji finansowych. Drugi z banków swoją działalność rozpoczął w 2001 roku. Powstał on na wzór bankowości prywatnej jaką zajmował się Deutsche Bank Polska i Bank Współpracy Regionalnej. Oba banki zostały połączone w 2014 roku. Na wskutek tej fuzji powstał jeden silny bank uniwersalny, jakie jest w stanie obsłużyć wszystkie grupy klientów. Do tej pory bank działa jako Deutsche Bank Polska SA. Prezesem Zarządu banku jest Krzysztof Kalicki, zaś wiceprezesem Leszek Niemycki.

DNB Bank Polska SA .

DNB Bank Polska SA jest kolejnym z banków komercyjnych jakie działają w Polsce. Jego główna siedziba znajduje się w Warszawie. Bank swoją działalność w Polsce rozpoczął w 2002 roku. Jedynym akcjonariuszem banku jest skandynawski Bank DNB. Na początku bank działał jako bank korporacyjny, który świadczył usługi wyłącznie średnim i dużym firmom. Zajmował się finansowaniem projektów inwestycyjnych, finansował transakcje handlowe, a także dokonywał transakcji walutowych i zarządzał należnościami. W roku 2007 miało miejsce połączenie banku z Bankiem Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Bank wówczas rozszerzył swoją działalność, do obsługi małych i średnich firm, a także klientów indywidualnych i jednostek samorządowych. Z oferty mogły również skorzystać wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe. Aktywa grupy przekroczyły wartość jedenastu milionów euro. Jest to bardzo duża suma. Reorganizacja banku jaka miała miejsce w 2013 roku sprawiła, że działalność banku została ograniczona jedynie do klientów samorządowych i korporacyjnych. Bank oferował swoje usługi również klientom indywidualnym, za wyjątkiem udzielania kredytów hipotecznych. Obecnie z oferty banku mogą korzystać duże przedsiębiorstwa, jak również sektor publiczny. Bank skupiał się przede wszystkim na finansowaniu wybranych sektorów publicznych, a zwłaszcza sektora energetycznego, motoryzacyjnego jak również ma oferty dla sektora publicznego.