Ulgi i odliczenia kredytu samochodowego

lipiec 01, 2020

Opcja kredytu samochodowego dla firm umożliwia osobom prowadzącym działalność gospodarczą skorzystanie z różnego rodzaju odliczeń. Bardzo ważne jest natomiast to aby udostępnione środki finansowe zostały praktycznie wykorzystane na zakup określonego pojazdu, który będzie budował majątek przedsiębiorstwa.

Do odliczeń, przysługującym firmom z tytułu zaciągnięcia kredytu samochodowego należą :

  • Połowiczne lub całościowe odliczenie podatku VAT
  • Amortyzacja pojazdu pod warunkiem że użytkowanie pojazdu będzie trwalo dłużej niż rok, oraz że pojazd będzie wyłącznie wykorzystywany w zakresie działalności gospodarczej
  • Możliwość wliczenia kosztów kredytu w koszty prowadzonej działalności

Jeśli chodzi o amortyzację pojazdu zakupionego w ramach kredytu samochodowego, to jest ona możliwa wyłącznie wtedy kiedy pojazd zostaje na wyposażeniu firmy w chwili zawarcia umowy kredytowej. Jednakże w przypadku w którym instytucja finansowa zachowuje prawo do własności pojazdu przez cały okres kredytowania wówczas opcja amortyzacji nie jest możliwa, gdyż aktywowana jest z chwilą przejścia pojazdu na firmę.

Należy wiedzieć, że w dzisiejszych czasach jest coraz mniej instytucji finansowych świadczących usługi udzielania kredytów samochodowych firmom. Dzieje się tak za sprawą leasingów, których ofert pojawia się coraz więcej na polskim rynku produktów kredytowych. Leasing dedykowany jest zwłaszcza firmom, które dopiero co rozpoczęły swoją działalność, jednakże nie stać ich na kredyt samochodowy.

Jednak niezależnie od wybranej przez nas opcji kredytowej, należy pamiętać by każdą decyzję o zobowiązaniu gruntownie przemyśleć podpierając dokładną analizą swej zdolności kredytowej, a także gromadząc wkład własny w wymaganej wysokości. To ważne by każdy rodzaj kredytu był nasza przemyślaną dezyzją a nie spontanicznym kaprysem, który w przyszłości może nas drogo kosztować, dzięki Kredytomania nie popełnisz błędu.

Warto przed podjęciem ostatecznej decyzji Poddać symulacji nasze oczekiwania i możliwości finansowe. Taką możliwość dają dostępne w sieci kalkulatory, porównywarki a także rankingi kredytów samochodowych. Umieszczając w nich odpowiednie parametry takie jak długość okresu kredytowania, wysokość wkładu własnego i wielkość całkowita kredytu uzyskamy w odpowiedzi opcję kredytową opartą na preferencyjnych warunkach. Pamiętajmy ze pierwsza pozycja na liście to kredyt najbardziej opłacalny. Warto przed podpisaniem umowy kredytowej dokonać takiego typu rozeznania aby być świadomym praw i konsekwencji kredytobiorcą.