Najpopularniejsze metody zabezpieczenia umowy kredytowej

maj 08, 2018

Zabezpieczenie umowy kredytowej jest koniecznym czynnikiem optymalizacji ryzyka pomiędzy kredytodawcami, a kredytobiorcami. Przy bardzo dobrej zdolności kredytowej i przy pozyskiwaniu standardowego kredytu gotówkowego zabezpieczenie nie jest często konieczne, jednak mile widziane, jeżeli chcesz maksymalnie podnieść punktację kredytową. Osoby o średnim/niskim dochodzie powinny uważnie przyjrzeć się najpopularniejszym metodom zabezpieczenia umowy kredytowej. Dzięki temu znacznie lepiej podejdziesz do optymalizacji budżetu domowego w ramach współpracy z instytucjami finansowymi, zobacz ciekawe oferty na oszczednalokata.pl/ gdzie możecie znaleźć nie tylko lokaty.

Dlaczego trzeba poważnie podchodzić do zabezpieczenia umów kredytowych?
Banki zabezpieczają umowy kredytowe, nie tylko przez dbałość o własne interesy, ale też przez odgórne wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i prawo bankowe. Brak zabezpieczenia umów kredytowych jest ostatecznie problemem społecznym, ponieważ potencjalne bankructwo dużych banków detalicznych odbija się negatywnie na funkcjonowaniu wielu grup społecznych. Krótko mówiąc, nie można dopuścić do takiej sytuacji. Jedna z najważniejszych form zabezpieczenia umowy kredytowej to weksel in blanco ze strukturą natychmiastowej wykonalności w razie problemów ze spłatą zobowiązania przez kredytobiorcę. Weksel świadczy o tym, że dłużnik chce spłacić zadłużenie. Przy wekslu in blanco pozostawia się puste pole odnoszące się do całej kwoty zobowiązania. Jeżeli kredytobiorca wykazuje bardzo słabą zdolność kredytową, ale posiada jednocześnie w miarę stabilny dochód, czy nie ma żadnych zabezpieczeń majątkowych, wtedy weksel in blanco stanowi idealną alternatywę do ograniczenia ryzyka. Pozwala również na nawiązywanie współpracy kredytowej na dość elastycznych warunkach osobom fizycznym bez dobrej sytuacji ekonomicznej. To jednak spory plus, biorąc pod uwagę funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki i zdecydowany wzrost potrzeb konsumpcyjnych.

Formy zabezpieczenia przy większych zobowiązaniach
Przy większych kredytach banki detaliczne często domagają się poręczenia spłaty zobowiązania od osoby trzeciej, np. przez krewnego kredytobiorcy. Poręczenie jest bardzo ryzykowne dla krewnych, przyjaciół, dlatego stosunkowo rzadko stosowane. Jeżeli kredytobiorca nie spłaca terminowo zobowiązania, wtedy wszystkie koszty przechodzą naturalnie na osobę, która zgodziła się poręczyć umowę. Przy kredytach hipotecznych, mieszkaniowych to stosunkowo pożądane zabezpieczenie. Zamiast poręczenia można również wprowadzić ubezpieczenie kredytu. Banki komercyjne posiadają najczęściej gotową listę ubezpieczycieli godnych zaufania, niestety nie zawsze tanich. Ubezpieczenie to plus dla kredytodawcy i kredytobiorcy, ponieważ w razie utraty zatrudnienia, czy wystąpienia poważnej choroby to ubezpieczyciel przejmuje na siebie odpowiedzialność za regulowanie zobowiązania, oczywiście przez określony czas. Rodzaj i wysokość ubezpieczenia warto zatem precyzyjnie przeanalizować i dopasować do faktycznych możliwości ekonomicznych gospodarstwa domowego.

Pozytywna zdolność kredytowa to klucz do braku zabezpieczeń umów kredytowych
W kredytach konsumpcyjnych zabezpieczenie to potwierdzenie dochodów, ewentualnie weksel przy bardzo słabej zdolności kredytowej. Osoba o dobrej zdolności kredytowej nie musi martwić się ubezpieczeniem, czy dodatkowym wnoszeniem zabezpieczeń majątkowych do niewielkich umów kredytowych. Przy dużych zobowiązaniach trzeba bardzo dokładnie określić zabezpieczenia, a przede wszystkim ich koszty, bo nie każde gospodarstwo domowe jest w stanie sobie z nimi poradzić.